دوبیتی و رباعی

دوبیتی و رباعی

گفتی بکنم ثواب امشــــــــــب                 گشتی به سرم خـــــراب امشب

مهمـــــــان دلم شدی ـ بفرما:                 از ســـــــوز دلم  “کباب “امشب!

 

****

زلف تو وقـــــلبِ ریش ریشی                  الله ازاین روانپریشـــــــــــــــــــی

محرابِ  تو چشم مست دارد                  ماتم که تو کافرِ چه کیشـــــــــی!

 

****

کارمن وزلف، پیـــــچ پیچ است                 عالم همه برهمین بسیچ است

سررشته ی کارخود به کف گیر               وزحلقه برون مشو که هیچ است

                                   

****

توآتش میزنی برجـــــان مستم                 نمیدانی که من آتش پرســـــتم

ندارم مشکل ازمشکل تراشی                 تو بت میسازی ومن می پرستم

سروده شده در  دهه هفتاد

دیدگاه‌تان را بنویسید:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.