راستی … ( نکته ای در باب معماری )

راستی … ( نکته ای در باب معماری )

راستی … ( نکته ای در باب معماری )

ملتی که هویت مجسم خود ،یعنی «معماری »را بااین شدت وشتاب ـ آن هم روی درفرهنگ ضدسنت ـ ازدست می دهد ، چه فردا وچهفرهنگی درانتظارخواهد داشت وازکدام سبک ایرانی اسلامی سخن تواند کرد؟….

***

شهرداریِ شهری چون اصفهان(شهری که گل سرسبد وسمبل معماریاقلیمی بوده است.)هم اکنون«تخریب سالانه 30درصد از بناهای قدیمی»را ازمهمترین رسالت های خود دانسته وبه موفقیت خویش در این میدان نیز می نازد!

***

هیچ حرکت وحمیّت جدی هم در تعریف واحیای معماری سنتی به چشم نمی آید…

دیدگاه‌تان را بنویسید:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.