سه حدیث از امام محمد تقی ع

سه حدیث از امام محمد تقی ع

سه حدیث از امام محمد تقی ع

 حدیث اول:

القصد الی الله تعالی بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال

به وسیله “قلب ها ”  آهنگ خدای متعال کردن، بسیار نتیجه بخش تراز آن است که تنها ، تن ها را به زحمتِ اعمال افکنند.[1] 

مسند الامام الجواد، ص 244

حدیث دوم :

ثلاث یبلغن بالعبد رضوان الله تعالی: کثرة الاستغفار، و لین الجانب، و کثرة الصدقة

سه چیز است که بنده را به رضوان خدا می‏رساند:

1 – زیادی استغفار

2 – نرمخویی

3 – صدقه بسیار دادن

مسند الامام الجواد، ص 247

حدیث سوم:

لا ینقطع المزید من الله حتی ینقطع الشکر من العباد

نعمت افزایی ،  از سوی  خداوند بریده نمی‏شود، تا آن هنگام که  شکرگزاری از سوی بندگان بریده شود.

تحف العقول، ص 480

 

شهادت جانسوز حضرتش رابه محضر شما دلدادگان آن امام نازنین تعزیت عرض می کنم.

والسلام علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا


1ـ با درنظر گرفتن آموزه ها واحادیث دیگر ،مقصود از “قصد قلبی” را اینگونه می فهمیم که : سالک الی الله، حرم دل را از هر اندیشه وحاجتی جز خداوند متعال ،فارغ آورده و مصداق این حدیث شریف شود که : القلب حرم الله فلاتسکن حرم الله غیرالله

چنانکه از مولی الموحدین علیه السلام نیز پرسیدند :از کجا به چنین مقام ومرتبتی رسیدید؟ درپاسخ ،مضمونی را فرمودند که این بیت حافظ ترجمه منظوم آن فرمایش گرانمایه است:

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب       تاجزاندیشــــــه ء او نگذرد از پندارم

دیدگاه‌تان را بنویسید:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.