ما را ببخشید ای شهیدان خدایی ( شعری در وصف شهید )

ما را ببخشید ای شهیدان خدایی ( شعری در وصف شهید )

ما را ببخشید ای شهیدان خدایی ( شعری در وصف شهید )

ما عشق را، ما عشق را باور نکردیم

ما را صدا کردند و ما باور نکردیم

 

فریادها گل کرد و ما خاموشْ سنگان

پژواک ها را پس چرا باور نکردیم؟

 

خون می چکید از نافه ی پاک غزالان

آلاله ها گفتند و ما باور نکردیم

 

گفتند و گفتند و هزاران بار گفتند

یکبار یکبار ای خدا باور نکردیم

 

هر شب چراغانِ شقایق بود این دشت

ما سرخ را، ما سبز را باور نکردیم

 

رقص صریح شاپرک ها را در آتش

یا بی خبر بودیم یا باور نکردیم

 

دریادلان تا مشرق خورشید رفتند

دیدی دلا؟ دیدی دلا؟….باور نکردیم!

 

وقتی گل سرخ سحر تشییع می شد

آنقدر خوابیدیم تا باور نکردیم

 

ما را ببخشید ای شهیدان خدایی

ما عشق را مثل شما باور نکردیم          1376


برای شاعری که گفته است:

ای که گفتی شهید یعنی چه      پسرم! جنگ چیز خوبی نیست

دیدگاه‌تان را بنویسید:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.