کلیپ صوتی: بلا و مشکلات قبل از ظهور

بلا و مشکلات قبل از ظهور

ازدیاد بلا و مشکلات در آستانه ی ظهور امری است که امروزه با آن درگیر هستیم. برخی از بلاها آفاقی است. برخی دیگر انفسی. این فایل صوتی درواقع بخشی از سخنرانی آقای مهدی مشکات در این باره است.


موضوع کلیپ صوتی: بلا و مشکلات قبل از ظهور

تاریخ: 1396

زمان: 6 دقیقه و 26 ثانیه


1 thought on “کلیپ صوتی: بلا و مشکلات قبل از ظهور”

دیدگاه‌تان را بنویسید:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.