جان جهان ( شعری درباره حضرت محمد ص )

ای مدنی خاتم و مکّی نگین/حلقه‌نشین تو زمان و زمین
شاهد افلاک! سلامٌ علیک/سید لولاک! سلامٌ علیک
ای پسر تاجوَر «بیت ایل»/ای زده رفرف به پر جبرئیل