مثنوی مهدوی – درد دلی با حوزویان غافل

بسم الله الرحمن الرحیم «قسمتی از مثنوی مهدوی» یادآوری 1. انشاالله اهل ادب و انتظار، از این مثنوی ـ که به سبک مثنوی معنوی نیز سروده شده است ـ لذت خواهند برد . ضمنا لبه ی نقد این قسمت، بیشتر به سوی برخی حوزویان غافل از مولاست. 2. قسمتی دیگر از بخش اول این سروده … بیشتر بخوانیدمثنوی مهدوی – درد دلی با حوزویان غافل

ویژگی های اصحاب المهدی

بسم الله الرحمن الرحیم حلقه گمشده ظهور: ویژگی های اصحاب المهدی عجل الله تعالی فرجه   سه گفتمان موعودگرایی چنانکه می دانیم، اندیشه ء آینده ء برین (فوتوریسم)، یک اندیشه جهانی وموردقبول و اقبال بیشتر مکاتب فلسفی تاریخ است. همچنانکه منجی باوری نیز یک عقیده ء بین الادیانی بوده وتقریبا همه ادیان وفرهنگ های دینی … بیشتر بخوانیدویژگی های اصحاب المهدی

کوچه ای بایدداشت ( شعری در وصف کوچه باغ قدیمی )

کوچه‌های باغ را یادت هست؟../من از آن بازترین کوچه سخن می گویم
یادتان هست که در جوش بهار/و در آن غلغل ثلث سوم؟…
من از آن سبزترین واحه سخن می گویم/یاد آن کوچه بخیر/یاد آلوچــــه بخیر

قوم بنی بند ناف – شعری در مورد آل سعود

حاجی بیا به گرد خم می طواف که/دور حجر گذشت بیا باده صاف کن
گر می روی و پند مرا باد می دهی/این اُشتُلم به «قوم بنی بند ناف »کن:
شارب تراشِ ریش درازِ درشت خوی/ای کلّه صاف کرده برو سینه صاف کن