استراتژی مصاف

بصیرت درست مثل همون بَصَر(:چشم) . کسی که نداره، نداره دیگه… البته بعضی ها چشم خواب آلوده ای دارند و لذا بعداز کلی تلوتلو خوردن بالاخره همون چیزی که باید ببینند می بینند؛ این هم عاقبت بخیریه اما چنین چشم هایی نباید دیده بان بشن. به نظر بنده دیده بان بصیر، کسیه که تو همون … بیشتر بخوانیداستراتژی مصاف

ویژگی های اصحاب المهدی

بسم الله الرحمن الرحیم حلقه گمشده ظهور: ویژگی های اصحاب المهدی عجل الله تعالی فرجه   سه گفتمان موعودگرایی چنانکه می دانیم، اندیشه ء آینده ء برین (فوتوریسم)، یک اندیشه جهانی وموردقبول و اقبال بیشتر مکاتب فلسفی تاریخ است. همچنانکه منجی باوری نیز یک عقیده ء بین الادیانی بوده وتقریبا همه ادیان وفرهنگ های دینی … بیشتر بخوانیدویژگی های اصحاب المهدی

یک راهکار معنوی ساده و کیمیایی ( چگونه یار امام زمان شویم؟ )

یک راهکار معنوی ساده و کیمیایی ( چگونه یار امام زمان شویم؟ ) بسم الله الرحمن الرحیم امروزه بحمدالله عطش معنویت دربین مردم ما به ویژه جوانان به طور فزاینده ای ایجاد شده واین هم البته چیزی نیست جز اثرات طلوع موعود. مثل ظهور، مثل طلوع خورشید میدونید که مَثَل امام زمان، مَثل خورشیده وبنابراین … بیشتر بخوانیدیک راهکار معنوی ساده و کیمیایی ( چگونه یار امام زمان شویم؟ )