صدایی به کلفتی استکبار ( سخنی پیرامون امت اسلامی )

بسم الله الرحمن الرحیم

 

(این مطلب را درپی پیشنهاد، یا انتقادیکی ازدوستان که گفته بود: چرا در وبلاگ شعرونظر، بیشتر شعر میذارید وچرا بحث سیاسی ندارید ؛تقدیم می کنم:)

چندین سال پیش ـ برخلاف عادت ـ تلوزیون را روشن کردم ؛گزارشی از مجلس شورای اسلامی را نشان می داد ؛سخن از پیشنهاد یکی از نمایندگان مردمی که گفته بود :”غذای نمایندگان مجلس با غذای پرسنل خدمات فرق داردواین زیبنده مجلس اسلامی نیست… ” حالا یکی ازنمایندگان باصدای کلفت وقاطعیت تمام برخاسته وخطاب به رییس مجلس وقت میگفت : آقای رییس ! ،مخاطب من شمایید !چرا شما اصلا باید اجازه بدهید که چنین سخنی درمجلس نمایندگان،طرح شود؟ وچرا اجازه دادید این کلام منعقدگردد؟ این بزرگترین توهین به نمایندگان ملت است!! ….

بنده علیرغم اینکه به لطف خدا اهل کینه نیستم اما هرازگاهی که یادم به این ماجرای تلخ وتکان دهنده میفته ،معمولا تاچندروز متاثروآشفته خاطرم ولااقل دلم میخواد با کسی درددلی دراین زمینه بکنم. صدای ما که به گوش این آقایان ازمابهتران نمیرسه اما خوبی این گروه ها یکیش همینه که فضایی برای دردل کردن به  وجود میاد وخدارا چه دیدی ؛شاید سنگی به کلوخی خورد وصدای ما هم به گوش فلک رسید..

دلم میخواد این آقای نماینده را پیدا میکردم وبهش میگفتم : حضرت نماینده ! شان شما بالاتره یا امامان معصوم؟ امامان ما که جان عالم به فدای اونها باد ، وقتی سفره مینداختند ،تاوقتی همه کارگرها وخدمه نمیومدند غذانمیخوردند..شماها باخودتون چکارکردید که دیگه این آموزه ها برای بعضی هاتون معنی نمیده واصلا این حرفها تو کت شما نمیره؟ شان شما بالاتره یارهبربزرگ جهان اسلام که میگفت : به من رهبر نگویید ،بگویید خدمتگزار!..کاش کسی به شما خودشیفتگان حالی میکرد که : اگه رهبر این امت،خادم باشه ،براین اساس شان نماینده مجلس بالاتر ازیک آبدارچی ملت نخواهد بود

بعضی دوستان میگن این حرفها را نزنید ،مصلحت نیست وضربه به نظام میزنه .اما بنده معتقدم بزرگترین ضربه به نظام واصلا بزرگترین ضدانقلاب ،همین تفکرات وروحیه های طاغوتی واستکباریه ،همین جدایی ملت و حکومته .هر اندیشه وسبک وگفتمانی که منجر به جداییِ  اندیشه “نظام اسلامی ” از  اندیشه “انقلاب اسلامی”بشه ،بزرگترین دشمن واقعی مردم وانقلاب واسلام خواهدبود ….عزیز دلم مردم ما اگه انقلاب کردند اگه هشت سال دفاع مقدس را با جان ودل اداره کردند واونهمه خسارت وهزینه دادند وبهترین جوانهاشون را تقدیم نظام کردند واگه حالاهم دارند با تمام سختی ها وتحریم ها میسازند ..همه اینها برای حاکم کردن گفتمان امام خمینی بود که میگفت :”امت”! میگفت “مسؤول یعنی خادم” ..همه این ایثارها وصبوری ها برای ایجاد سبک رسول الله وایمه اطهار علیهم السلام بود،برای وزیدن عطر حکومت علوی بود که 14 قرن انتظارش را کشیدند…

ازطرف دیگه هم البته میبینیم بعضی از ناپختگان تندرور، با تکیه بر همین حرفها وبه هوای احیای گفتمان انقلاب اسلامی  بالا اومدند واعتماد مردم را جلب کردند اما ومع الاسف اونقدر فرهنگ وفضا ویروسی شده که اونها هم تنظیماتشون بهم ریخت وشد اونچه که نباید میشد… این یک پیروزی وفرصت مغتنمی برای دشمنان گفتمان انقلاب بود و باعث این شد که برای مدتها ، دم زدن از اون گفتمان مردمی به تعویق بیفته وهرکس حرفی از این جنس بزنه را متهم به همون جریان تندرو بکنند که این البته یک خسارت واقعی هم بود . 

رهیافت :

اما ودرعین حال،بهترین رهیافت از نظربنده  اینه که : دراینجا نقش مردم ومطالبه مردمی را باید مورد مطالعه وتاکید قرارداد. ما مردم ،بزرگترین منبع تولید هر قدرت وهر گفتمانی هستیم وحالا اگر دریک سیر آزمون وخطا به نتیجه کامل ومطلوب نرسیدیم اما ثابت کردیم که ” می توانیم ” …بنده  معتقد وعلاقمند به جریان سازی حزبی وزیرپرچم حزب وماجراهای سیاسی رفتن نیستم ومعتقدم که خود فضا ومعادلات فرهنگی  حکومت باید اصلاح بشه واگر ما این مطالبه را منحصر به حزب خاصی بکنیم وفکر کنیم که فلان گروه یا جریان سیاسی باید پیروز بشه تا مابه خواستمون برسیم ؛چنین فرض ومبنایی ما را دوباره دچار همون خطای آزموده قبلی خواهد کرد وهر گروه دیگه ای هم که پادراین فضای ویروسی بگذارند تاب نمیارند وچپ خواهندکرد .پس باید ما خودمون روی مطالبات اصیل واولیه انقلابمون کارکنیم وبا همون قدرت وقاطعیت قبلی ،اونها را احیا کرده ودر فضاهای مختلف ومناسب منتشرکنیم ..مسلما این نیروی نرم وبسیار موثری برای گردش حال مسؤلان نظام میشه وهر حزب وگروهی هم که بالا بیاد مجبور میشه خودش را با این مطالبات مردم تطبیق بده ..بنابراین ، بجای کارکردن روی جریان ها وافراد ودلبستن به اونها؛ روی خود فرهنگ و فضای حکومت باید کارکنیم.

 

چکیده این رهیافت را میشه اینطور خلاصه کرد:

1 ـ فضای حکومت اسلامی (در بدنه اجرایی )، ویروسی شده وهر جریان وحزبی که پیروز شود هم ویروسی خواهدشد.

2ـ علت العلل همه ء این بیماری ها وانحرافات دربدنه نظام ، چیزی جز فاصله گرفتن از گفتمان اصلی انقلاب نیست.

3 ـ برای ایجاداصلاحات در بدنه نظام، می بایست سرچشمه اصلی  انقلاب، یعنی “گفتمان امت” را به آن متصل کرد!

4 ـ برای احیای گفتمان امت نباید خطای گذشته، یعنی تفکرحزبی وگروهی را تکرار کنیم، چه اساسا حزبی اندیشی در تقابل با اندیشه امت است.

5 ـ برای احیای گفتمان امت، تنهاراه این است که خود اندیشه وظرفیت های امت را تقویت کنیم وازجمله این که با عمل کردن به آیاتی چون “کنتم خیرامة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر” یا ” کلکم راع وکلکم مسؤل عن رعیته”… بعنوان یک مطالبه جدی ،مسؤلان نظام را نیزهمواره به حفظ گفتمان انقلاب و”امت زیستی” و زهد و ساده زیستی و مردم  محوری .. ..دعوت کنیم وآنقدر براین مطالبات تاکید واصرار ومقاومت کنیم تا نهایتا بصورت یک هنجار اصلی در راس معادلات حکومت قرار گرفته و درنتیجه هیچ جریان واندیشه ای قادر به تخطی وفاصله گرفتن از آن نباشد/چه اگرچه فرموده اند “الناس علی دین ملوکهم” اما واولا توجه کنیم که در مدل جمهوری ودموکراسی ،تمام طول وعرض نظام ملوکی وپادشاهی سقوط میکند ومعادله معکوس یا متناظرمی شود وثانیا همان ملوک دیکتاتور نیز دربرابر سلطه وقدرت مطالبه مردم خود چاره ای جز رعایت نظام عرضه وتقاضا (که تقریبا در همه ساحت های اجتماعی وجود دارد ) نخواهند داشت.

تامل پایانی:

خوبست  اندکی در سوره کریمه والعصر که منشور عملی مسلمانان نامیده شده است هم دقت کنیم: دراین سوره خداوند پس از  سوگند خوردن به عصر، می فرماید: همه انسانها (وهمه ء انسان!) شکست خورده وخسارت خواهند کرد مگر آنانکه ایمان وعمل صالح آورده وهمواره همدیگر را به حق وشکیبایی توصیه میکنند..چنانکه میدانید  ،کلمه “تواصی ” با توصیه فرق دقیقی دارد .وحتی مفهوم تواصی از امر بمعروف هم بسیار گسترده تراست(ن.گ المیزان)تواصی یعنی توصیه ء طرفینی ،آن هم توصیه ای که بطور مستمر واز زوایا ومنظرهای مختلفی صورت بگیرد

براساس این سوره عزیز،اینطورمیفهمیم که :ما اگر بر این مطالبه حق ،یعنی بر “دعوت مسؤولان به باز گشت به گفتمان انقلاب وشهدا ” توصیه واصرار مستمر وهمه جانبه نداشته باشیم ، خسارت خواهیم کرد .همانگونه که همه خسارت های پیشین وکنونی ما نیز معلول همین قعود وخاموش نشینی های ماست.اگر هر کدام ازما به آیینه ای تبدیل میشدیم که نور انقلاب وشهدا وامام ونور اسلام حقیقی وسبک وسلوک معصومان علیهم السلام را در فضای پیرامون خود منعکس میکردیم ؛مسلما این تاریکی ها و نامردمی ها ی موجود هم اینگونه جرات جولان پیدا نمی کرد وصدای طاغوت مسلکان هم لا اقل اینهمه کلفت نبود.

باتشکراز صرف وقت ومطالعه شماـ

مهدی مشکات

درباره‌ی مهدی مشکات بیاتی

مهدی مشکات بیاتی یکی از پژوهشگران فعال در زمینه ی مهدویت و آخرالزمان می باشد. عمده ی تلاش های علمی او پیرامون موضوع تمدن مهدوی یا تمدن اسلامی صورت گرفته است. ایشان علاوه بر فعالیت های پژوهشی دارای طبع شعر نیز هستند. اشعار ایشان موضوعات مختلفی از قبیل مهدویت و سبک زندگی را دربر می گیرد. (کلیه مطالب این سایت توسط مدیر بارگذاری می شود.)

همچنین ببینید

بشارت بهلول - بشارت آیت الله بهلول برای زمان ظهور امام زمان علیه السلام

بشارت بهلول !

در ایامی که آمریکا به عراق حمله کرد، از مرحوم آیة الله بهلول پرسیدیم: آیا …

4 نظر

  1. بسیار عالی از شما متشکرم

  2. جالب بود ! با سپاس از سایت خوب تان !

  3. بسیار عالی بود. با تشکر از شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *