کلیپ های مهدوی

 

در این صفحه ی مجموعه های «صاحب لوا» قرار گرفته اند. این مجموعه های صوتی، مجموعه ای از کلیپ های صوتی مرتبط با امام زمان علیه السلام هستند که با کیفیت قابل قبولی تولید شده اند. در این مجموعه از سخنرانی های افرادی چون حاج آقای هاشمی نژاد و آیت الله ناصری و … استفاده شده است. لطفا در صورتی که موارد زیر مورد پسند شما قرار گرفت، در صورت تمایل انتشار و توزیع آن بکوشید.

برای دریافت (Download) این کلیپ های مهدوی روی عنوان آن کلیک نمایید و برای شنیدن آن، از ستونی که عنوان آن «پخش» است استفاده کنید.

[wptab name=’صاحب لوای یک’]

 

 

ردیف

عنوان

زمان

حجم (Mb)

پخش

1

صاحب لوا

4 دقیقه و 14 ثانیه

4.73

2

موعود اُمم – بخش اول

11 دقیقه و 39 ثانیه

11.75

3

 موعود اُمم – بخش دوم

17 دقیقه و 15 ثانیه

16.6

4

 سرود

1 دقیقه و 41 ثانیه

2.41

5

 ظهور – بخش اول

15 دقیقه و 42 ثانیه

15.2

6

 ظهور – بخش دوم

7 دقیقه و 34 ثانیه

7.78

7

  ظهور – بخش سوم

15 دقیقه و 23 ثانیه

14.9

8

 ظهور – بخش چهارم

11 دقیقه و 9 ثانیه

11.1

9

 سرود

3 دقیقه و 26 ثانیه

4.01

10

 معرفت – بخش اول

22 دقیقه و 56 ثانیه

21.8

11

معرفت – بخش دوم

21 دقیقه و 08 ثانیه

20.2

12

سرود

2 دقیقه و 29 ثانیه

3.15

13

به یاد ما – بخش اول

11 دقیقه و 26 ثانیه

11.3

14

به یاد ما – بخش دوم

16 دقیقه و 35 ثانیه

16

15

سرود

4 دقیقه و 40 ثانیه

5.15

16

حافظ ما – بخش اول

8 دقیقه و 6 ثانیه

8.27

17

حافظ ما – بخش دوم

9 دقیقه و 13 ثانیه

9.31

18

حافظ ما – بخش سوم

19 دقیقه و 49 ثانیه

14.4

 19

سرود

2 دقیقه

2.7

 20

رحمت – بخش اول

12 دقیقه و 5 ثانیه

11.9

 21

رحمت – بخش دوم

19 دقیقه و 59 ثانیه

19.1

 22

سرود

3 دقیقه و 15 ثانیه

3.83

 23

گریستن – بخش اول

17 دقیقه و 26 ثانیه

16.8

 24

گریستن – بخش دوم

20 دقیقه و 49 ثانیه

19.9

 25

سرود

2 دقیقه و 55 ثانیه

3.53

 26

امتحان – بخش اول

15 دقیقه و 15 ثانیه

14.8

 27

امتحان – بخش دوم

15 دقیقه و 58 ثانیه

15.4

 28

 سرود

3 دقیقه و 59 ثانیه

4.51

 29

دعا – بخش اول

14 دقیقه و 8 ثانیه

13.7

30

دعا – بخش دوم

17 دقیقه و 55 ثانیه

17.2

31

سرود

2 دقیقه و 6 ثانیه

2.78

32

استغاثه – بخش اول

14 دقیقه و 40 ثانیه

14.2

33

استغاثه – بخش دوم

14 دقیقه و 3 ثانیه

13.7

34

استغاثه – بخش سوم

13 دقیقه و 23 ثانیه

13.1

35

سرود

2 دقیقه و 10 ثانیه

2.84

36

مکیال المکارم

13 دقیقه و 33 ثانیه

13.2

37

سرود

3 دقیقه و 19 ثانیه

3.9

38

دعا بعد از نماز

20 دقیقه و 18 ثانیه

19.4

39

سرود

2 دقیقه و 52 ثانیه

3.48

40

پیام مولا

28 دقیقه و 40 ثانیه

27.1

 

[/wptab]

[wptab name=’صاحب لوای دو’]

ردیف

عنوان

زمان

حجم (Mb)

پخش

1

صاحب لوای دو

4 دقیقه و 13 ثانیه

4.16

2

حضرت غایب

6 دقیقه و 9 ثانیه

6.02

3

 درمحضر یار

8 دقیقه و 48 ثانیه

8.37

4

 تشرف سید اصفهانی

9 دقیقه و 8 ثانیه

8.65

5

خورشید پنهان

5 دقیقه و 8 ثانیه

5.08

6

تشرف ابوراجه

7 دقیقه و 55 ثانیه

7.53

7

  به یاد ما

6 دقیقه و 24 ثانیه

6.15

8

 تشرف بحر العلوم

9 دقیقه

8.59

9

 دعاگوی ما

5 دقیقه و 1 ثانیه

4.88

10

 تشرف اباصالح

7 دقیقه و 33 ثانیه

7.2

11

مهربان ترین

6 دقیقه و 33 ثانیه

6.29

12

تشرف هندی

5 دقیقه و 55 ثانیه

5.75

13

قحطی یاور

4 دقیقه و 16 ثانیه

4.38

14

تشرف مرد صابونی

5 دقیقه و 42 ثانیه

5.5

15

یاران دنیا

5 دقیقه و 42 ثانیه

5.69

16

تشرف سید ابوالحسن

14 دقیقه و 19ثانیه

13.3

17

بی یاوری

5 دقیقه و 43 ثانیه

5.7

18

تشرف سید ابوالحسن

10 دقیقه و 58 ثانیه

10.3

 19

یاران دروغین

4 دقیقه و 8 ثانیه

4.26

 20

امتحان یاری

8 دقیقه و 50 ثانیه

8.38

 21

در انتظار یاور

4 دقیقه و 56 ثانیه

4.99

 22

تشرف شفتی

9 دقیقه و 46 ثانیه

9.23

 23

یاران خورشید

5 دقیقه و 34 ثانیه

5.56

 24

تشرف علامه حلی

7 دقیقه و 47 ثانیه

7.4

 25

سلحشوران ظهور

6 دقیقه و 18 ثانیه

6.25

 26

تشرف خادم مدرسه

7 دقیقه و 33 ثانیه

7.19

 27

وعده ی استجابت

4 دقیقه و 59 ثانیه

4.86

 28

 تشرف – مجلس دعا

11 دقیقه و 10 ثانیه

10.5

 29

جان عبادت

6 دقیقه و 12 ثانیه

5.97

30

دعای اعظم

7 دقیقه و 22 ثانیه

7.04

31

تشرف یزدی

7 دقیقه و 35 ثانیه

7.23

32

به یاد مولا

4 دقیقه و 55 ثانیه

4.82

33

تشرف ابن قولویه

9 دقیقه و 30 ثانیه

8.97

34

یاد دائم

6 دقیقه و 27 ثانیه

6.22

35

تشرف جوان عاشق

7 دقیقه و 38 ثانیه

7.27

36

غیبت یونس

4 دقیقه و 56 ثانیه

4.92

37

کلید اجابت

5 دقیقه و 33 ثانیه

5.49

38

تشرف نمازی

17 دقیقه و 51 ثانیه

16.6

39

التجای همگانی

5 دقیقه و 1 ثانیه

5

40

تشرف عیسی بحرینی

14 دقیقه و 33 ثانیه

13.6

41

ظهور موسی

5 دقیقه و 54 ثانیه

5.81

42

اشک صادقانه

5 دقیقه و 27 ثانیه

5.4

43

تشرف حاج غلام علی

6 دقیقه و 34 ثانیه

6.29

44

غیبت ادریس

6 دقیقه و 19 ثانیه

6.2

45

تشرف استر آبادی

10 دقیقه و 25 ثانیه

9.82

46

آب هدایت

5 دقیقه و 31 ثانیه

5.4

47

تشرف یاقوت

7 دقیقه و 48 ثانیه

7.42

48

تشنگان ظهور

5 دقیقه و 53 ثانیه

5.73

49

مسجد سهله

13 دقیقه

12.1

50

انتظار عالم گیر

6 دقیقه و 15 ثانیه

6.14

51

تشرف مرد کاشانی

12 دقیقه و 39 ثانیه

11.8

52

دعای باران

6 دقیقه و 13 ثانیه

6.06

53

تشرف مقدس اردبیلی

7 دقیقه و 57 ثانیه

7.55

54

رمز ظهور

5 دقیقه و 32 ثانیه

5.48

55

تشرف بهبهانی – حائری

2 دقیقه و 38 ثانیه

2.26

56

دعای مستجاب

16 دقیقه و 4 ثانیه

15

[/wptab]

[end_wptabset]