کلیپ های مهدوی

 

در این صفحه ی مجموعه های «صاحب لوا» قرار گرفته اند. این مجموعه های صوتی، مجموعه ای از کلیپ های صوتی مرتبط با امام زمان علیه السلام هستند که با کیفیت قابل قبولی تولید شده اند. در این مجموعه از سخنرانی های افرادی چون حاج آقای هاشمی نژاد و آیت الله ناصری و … استفاده شده است. لطفا در صورتی که موارد زیر مورد پسند شما قرار گرفت، در صورت تمایل انتشار و توزیع آن بکوشید.

برای دریافت (Download) این کلیپ های مهدوی روی عنوان آن کلیک نمایید و برای شنیدن آن، از ستونی که عنوان آن «پخش» است استفاده کنید.

[wptab name=’صاحب لوای یک’]

 

 

ردیف

عنوان

زمان

حجم (Mb)

پخش

1

صاحب لوا

4 دقیقه و 14 ثانیه

4.73

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-01 Saheb Leva.mp3″]

2

موعود اُمم – بخش اول

11 دقیقه و 39 ثانیه

11.75

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-02 moude omam 1.mp3″]

3

 موعود اُمم – بخش دوم

17 دقیقه و 15 ثانیه

16.6

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-03 moude omam 2.mp3″]

4

 سرود

1 دقیقه و 41 ثانیه

2.41

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-04 sorood.mp3″]

5

 ظهور – بخش اول

15 دقیقه و 42 ثانیه

15.2

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-05 zohoor 1.mp3″]

6

 ظهور – بخش دوم

7 دقیقه و 34 ثانیه

7.78

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-06 zohoor 2.mp3″]

7

  ظهور – بخش سوم

15 دقیقه و 23 ثانیه

14.9

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-07 zohoor 3.mp3″]

8

 ظهور – بخش چهارم

11 دقیقه و 9 ثانیه

11.1

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-08 zohoor 4.mp3″]

9

 سرود

3 دقیقه و 26 ثانیه

4.01

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-09 sorood.mp3″]

10

 معرفت – بخش اول

22 دقیقه و 56 ثانیه

21.8

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-10 marefat 1.mp3″]

11

معرفت – بخش دوم

21 دقیقه و 08 ثانیه

20.2

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-11 marefat 2.mp3″]

12

سرود

2 دقیقه و 29 ثانیه

3.15

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-12 sorood.mp3″]

13

به یاد ما – بخش اول

11 دقیقه و 26 ثانیه

11.3

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-13 be yade ma 1.mp3″]

14

به یاد ما – بخش دوم

16 دقیقه و 35 ثانیه

16

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-14 be yade ma 2.mp3″]

15

سرود

4 دقیقه و 40 ثانیه

5.15

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-15 sorood.mp3″]

16

حافظ ما – بخش اول

8 دقیقه و 6 ثانیه

8.27

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-16 hafeze ma 1.mp3″]

17

حافظ ما – بخش دوم

9 دقیقه و 13 ثانیه

9.31

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-17 hafeze ma 2.mp3″]

18

حافظ ما – بخش سوم

19 دقیقه و 49 ثانیه

14.4

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-18 hafeze ma 3.mp3″]

 19

سرود

2 دقیقه

2.7

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-19 sorood.mp3″]

 20

رحمت – بخش اول

12 دقیقه و 5 ثانیه

11.9

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-20 rahmat 1.mp3″]

 21

رحمت – بخش دوم

19 دقیقه و 59 ثانیه

19.1

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-21 rahmat 2.mp3″]

 22

سرود

3 دقیقه و 15 ثانیه

3.83

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-22 sorood.mp3″]

 23

گریستن – بخش اول

17 دقیقه و 26 ثانیه

16.8

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-23 geristan 1.mp3″]

 24

گریستن – بخش دوم

20 دقیقه و 49 ثانیه

19.9

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-24 geristan 2.mp3″]

 25

سرود

2 دقیقه و 55 ثانیه

3.53

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-25 sorood.mp3″]

 26

امتحان – بخش اول

15 دقیقه و 15 ثانیه

14.8

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-26 emtehan 1.mp3″]

 27

امتحان – بخش دوم

15 دقیقه و 58 ثانیه

15.4

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-27 emtehan 2.mp3″]

 28

 سرود

3 دقیقه و 59 ثانیه

4.51

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-28 sorood.mp3″]

 29

دعا – بخش اول

14 دقیقه و 8 ثانیه

13.7

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-29 doaa 1.mp3″]

30

دعا – بخش دوم

17 دقیقه و 55 ثانیه

17.2

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-30 doaa 2.mp3″]

31

سرود

2 دقیقه و 6 ثانیه

2.78

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-31 sorood.mp3″]

32

استغاثه – بخش اول

14 دقیقه و 40 ثانیه

14.2

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-32 esteghaseh 1.mp3″]

33

استغاثه – بخش دوم

14 دقیقه و 3 ثانیه

13.7

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-33 esteghaseh 2.mp3″]

34

استغاثه – بخش سوم

13 دقیقه و 23 ثانیه

13.1

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-34 esteghaseh 3.mp3″]

35

سرود

2 دقیقه و 10 ثانیه

2.84

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-35 sorood.mp3″]

36

مکیال المکارم

13 دقیقه و 33 ثانیه

13.2

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-36 mekyalolmakarem.mp3″]

37

سرود

3 دقیقه و 19 ثانیه

3.9

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-37 sorood.mp3″]

38

دعا بعد از نماز

20 دقیقه و 18 ثانیه

19.4

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-38 doa bade namaz.mp3″]

39

سرود

2 دقیقه و 52 ثانیه

3.48

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-39 sorood.mp3″]

40

پیام مولا

28 دقیقه و 40 ثانیه

27.1

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva1/128Kbps-40 payame mola.mp3″]

 

[/wptab]

[wptab name=’صاحب لوای دو’]

ردیف

عنوان

زمان

حجم (Mb)

پخش

1

صاحب لوای دو

4 دقیقه و 13 ثانیه

4.16

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-01 Saheb leva 2.mp3″]

2

حضرت غایب

6 دقیقه و 9 ثانیه

6.02

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-02 Hazere Ghayeb.mp3″]

3

 درمحضر یار

8 دقیقه و 48 ثانیه

8.37

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-03 Dar mahzare yar.mp3″]

4

 تشرف سید اصفهانی

9 دقیقه و 8 ثانیه

8.65

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-04  Seyede esfehani – Tasharof.mp3″]

5

خورشید پنهان

5 دقیقه و 8 ثانیه

5.08

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-05 Khorshide penhan.mp3″]

6

تشرف ابوراجه

7 دقیقه و 55 ثانیه

7.53

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-06 Aburaje – Tasharof.mp3″]

7

  به یاد ما

6 دقیقه و 24 ثانیه

6.15

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-07 Be yade ma.mp3″]

8

 تشرف بحر العلوم

9 دقیقه

8.59

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-08 bahrololum – Tasharof.mp3″]

9

 دعاگوی ما

5 دقیقه و 1 ثانیه

4.88

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-09 Doaguye ma.mp3″]

10

 تشرف اباصالح

7 دقیقه و 33 ثانیه

7.2

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-10 Abasaleh – Tasharof.mp3″]

11

مهربان ترین

6 دقیقه و 33 ثانیه

6.29

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-11 Mehraban tarin.mp3″]

12

تشرف هندی

5 دقیقه و 55 ثانیه

5.75

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-12 hendi – Tasharof.mp3″]

13

قحطی یاور

4 دقیقه و 16 ثانیه

4.38

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-13 Ghahtie yavar.mp3″]

14

تشرف مرد صابونی

5 دقیقه و 42 ثانیه

5.5

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-14 Marde sabuni – Tasharof.mp3″]

15

یاران دنیا

5 دقیقه و 42 ثانیه

5.69

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-15 Yarane donya.mp3″]

16

تشرف سید ابوالحسن

14 دقیقه و 19ثانیه

13.3

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-16 Seyed abolhasan – Tasharof.mp3″]

17

بی یاوری

5 دقیقه و 43 ثانیه

5.7

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-17 Bi yavari.mp3″]

18

تشرف سید ابوالحسن

10 دقیقه و 58 ثانیه

10.3

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-18 Seyed abolhasan -Tasharof.mp3″]

 19

یاران دروغین

4 دقیقه و 8 ثانیه

4.26

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-19 Yarane dorughin.mp3″]

 20

امتحان یاری

8 دقیقه و 50 ثانیه

8.38

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-20 Emtehane yari.mp3″]

 21

در انتظار یاور

4 دقیقه و 56 ثانیه

4.99

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-21 Dar entezare yavar.mp3″]

 22

تشرف شفتی

9 دقیقه و 46 ثانیه

9.23

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-22 Shafti – Tasharof.mp3″]

 23

یاران خورشید

5 دقیقه و 34 ثانیه

5.56

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-23 Yarane khorshid.mp3″]

 24

تشرف علامه حلی

7 دقیقه و 47 ثانیه

7.4

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-24 Allame hely – Tasharof.mp3″]

 25

سلحشوران ظهور

6 دقیقه و 18 ثانیه

6.25

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-25 Salahshurane zohur.mp3″]

 26

تشرف خادم مدرسه

7 دقیقه و 33 ثانیه

7.19

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-26 Khademe madrese – Tasharof.mp3″]

 27

وعده ی استجابت

4 دقیقه و 59 ثانیه

4.86

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-27 Vadeye estejabat.mp3″]

 28

 تشرف – مجلس دعا

11 دقیقه و 10 ثانیه

10.5

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-28  Majlese doa -Tasharof.mp3″]

 29

جان عبادت

6 دقیقه و 12 ثانیه

5.97

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-29 Jane ebadat.mp3″]

30

دعای اعظم

7 دقیقه و 22 ثانیه

7.04

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-30 Doaye azam.mp3″]

31

تشرف یزدی

7 دقیقه و 35 ثانیه

7.23

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-31 Yazdi – Tasharof.mp3″]

32

به یاد مولا

4 دقیقه و 55 ثانیه

4.82

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-32 Be yade mola.mp3″]

33

تشرف ابن قولویه

9 دقیقه و 30 ثانیه

8.97

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-33 Ebne ghulevey – Tasharof.mp3″]

34

یاد دائم

6 دقیقه و 27 ثانیه

6.22

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-34 Yade daem.mp3″]

35

تشرف جوان عاشق

7 دقیقه و 38 ثانیه

7.27

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-35 Javane ashegh – Tasharof.mp3″]

36

غیبت یونس

4 دقیقه و 56 ثانیه

4.92

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-36 Gheybate yunos.mp3″]

37

کلید اجابت

5 دقیقه و 33 ثانیه

5.49

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-37 Kelide ejabat.mp3″]

38

تشرف نمازی

17 دقیقه و 51 ثانیه

16.6

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-38 Namazi – Tasharof.mp3″]

39

التجای همگانی

5 دقیقه و 1 ثانیه

5

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-39 Eltejaye hamegani.mp3″]

40

تشرف عیسی بحرینی

14 دقیقه و 33 ثانیه

13.6

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-40 Isaye bahreyni – Tasharof.mp3″]

41

ظهور موسی

5 دقیقه و 54 ثانیه

5.81

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-41 Zohure musa.mp3″]

42

اشک صادقانه

5 دقیقه و 27 ثانیه

5.4

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-42 Ashke sadeghane.mp3″]

43

تشرف حاج غلام علی

6 دقیقه و 34 ثانیه

6.29

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-43 Haj gholam ali – Tasharof.mp3″]

44

غیبت ادریس

6 دقیقه و 19 ثانیه

6.2

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-44 Gheybate edris.mp3″]

45

تشرف استر آبادی

10 دقیقه و 25 ثانیه

9.82

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-45 Astarabadi – Tasharof.mp3″]

46

آب هدایت

5 دقیقه و 31 ثانیه

5.4

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-46 Abe hayat.mp3″]

47

تشرف یاقوت

7 دقیقه و 48 ثانیه

7.42

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-47 Yaghut – Tasharof.mp3″]

48

تشنگان ظهور

5 دقیقه و 53 ثانیه

5.73

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-48 Teshnegane zohur.mp3″]

49

مسجد سهله

13 دقیقه

12.1

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-49 Masjede sahle – Tasharof.mp3″]

50

انتظار عالم گیر

6 دقیقه و 15 ثانیه

6.14

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-50 Ezterare alamgir.mp3″]

51

تشرف مرد کاشانی

12 دقیقه و 39 ثانیه

11.8

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-51 Marde kashani – Tasharof.mp3″]

52

دعای باران

6 دقیقه و 13 ثانیه

6.06

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-52 Doaye baran.mp3″]

53

تشرف مقدس اردبیلی

7 دقیقه و 57 ثانیه

7.55

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-53 Moghadase ardebili -Tasharof.mp3″]

54

رمز ظهور

5 دقیقه و 32 ثانیه

5.48

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-54 Ramze zohur.mp3″]

55

تشرف بهبهانی – حائری

2 دقیقه و 38 ثانیه

2.26

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-55 Behbahani – haeri -Tasharof.mp3″]

56

دعای مستجاب

16 دقیقه و 4 ثانیه

15

[sc_embed_player fileurl=”https://www.azanemashregh.ir/wp-content/uploads/SahebLeva2/128Kbps-56 Doaye mostajab.mp3″]
[/wptab]

[end_wptabset]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *