22/11/1395

زینب شناسی ( بخشی هایی از مقاله )

قسمتی از مطالب پیشین این مقاله پیرامون این سخن بوده است که: معلوم نیست مقام حضرت زینب سلام الله علیها از انبیای اولوالعزم الهی کمتر باشد؛ یک دلیل ما با توجه دراین حدیث مشهور نبوی .ص. ست که : "علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل"، وما می دانیم که یکی از انبیای بنی اسرائیل، حضرت موسی بوده که ایشان افضل انبیا بعد از حضرت خاتم.ص. است ...
16/08/1395

کوک اسرافیل – زبان حالت حضرت زینب

تا بماند سوز عالمساز تو/کیست زینب جز نی دمساز تو نی بزن بی بانک داوودِ فصیح/جُلجتا! دیگر نمی آید مسیح باید اینک عزم کوچ ایل کرد/ساز ها را کوک اسرافیل کرد
19/02/1394

دل نستوه – یازینب ( شعری درباره حضرت زینب س )

ای شب طوفانی اندوه من/تو چه کردی با دل نستوه من؟ چشم­های سرکشت لبریز شرم/از کجا می­ آیی ای شبدیز گرم؟ یال­های آتشینت سوخته/اختر بخت مرا افروخته