اذان مشرق

1394/01/01

اذان مشرق

ای دل ،ای شرقی ترین میعادها/سرزمین بهترین رخدادها امشبی خون جوش تر می خواهمت/ای نفس! چاووش تر می خواهمت چشم من! امروز بارانی بیا/شعر من! برگرد، طوفانی بیا