اشعار مهدی مشکات

1394/05/01

دوبیتی و رباعی

توآتش میزنی برجان مستم/نمیدانی که من آتش پرستم ندارم مشکل ازمشکل تراشی/تو بت میسازی ومن می پرستم
1394/03/02

اصفهان به! ( شعری در وصف اصفهان )

کنار زنده رود از هر کران به/هم از دریاچه ی مازندران به اگر چه اصفهان نصف جهان است/ولیکن از جهانی اصفهان به همه نقش جهان زیباست اما/زِ هر نقش جهان «نقش جهان» به
1394/01/19

اولین مثنوی معنوی

اولین مثنوی معنوی دردما این است ای دردآشنا… (لطفا این مثنوی را با تامل وشکیبایی بیشتری مطالعه بفرمایید) *رهزنان در اصفهان درتاختند جوی خون درزنده رود […]
1394/01/17

هدیه ( گل های همدلی )

هديه به آنان که قلبشان راهديه مي کنند ياآب ميدهيم.. ياآب مي شود… اي چشم تو ستاره ي اقبال زندگي فالي بزن به نام خدا- فال […]