افکار مهدی مشکات

1394/01/19

قوطی ابله سازی ( نقد تلویزیون )

نقد تلویزیون قوطی ابله سازی تعبیری ست که « نیل پستمن » در خصوص تلوزیون به کار برده وزبان زد شده است. *********************************************** گرچه دنیادل سنگی […]
1394/01/19

اولین مثنوی معنوی

اولین مثنوی معنوی دردما این است ای دردآشنا… (لطفا این مثنوی را با تامل وشکیبایی بیشتری مطالعه بفرمایید) *رهزنان در اصفهان درتاختند جوی خون درزنده رود […]