ببار دختر دریا

1394/03/04

ببار دختر دریا

چرا بسان رسولان خسته می‌مانی؟/و سوره­ ای که برای زمان نمی­ خوانی! زمین تشنة صحرا تو را صدا زده است/بیا به گوش زمستان بگو که بارانی شب و سکوت کویر و طنین خواهش باد/ببار دختر دریا، که روح طوفانی