1394/01/17

سفر آه

سفر آه شب زلفت سحر نمي خواهد لب شيرين شکر نمي خواهد دل عاشق کبوتري دارد قاصدک نامه بر نمي خواهد سفر آه روي آيينه به […]