1394/10/15

خلوص – سخنرانی آیت الله قرهی

همونطور که در مقاله ویژگی های اصحاب المهدی علیه السلام عرض شد :یکی از ویژگی های بنیادین واساسی آنان "خلوص" است .انشاالله درمقالات بعدی ،درخصوص این اصل، روایات وآیات کریمه ای را مورد تدبر قرار می دیم ولی فعلا متن بسیار موثر وجانبخشی از سخنرانی آیة الله قرهی دام ظله راتقدیم می کنم.
1394/10/04

ویژگی های اصحاب المهدی

بسم الله الرحمن الرحیم حلقه گمشده ظهور: ویژگی های اصحاب المهدی عجل الله تعالی فرجه   سه گفتمان موعودگرایی چنانکه می دانیم، اندیشه ء آینده ء […]