حضرت زینب

1395/08/16

کوک اسرافیل – زبان حالت حضرت زینب

تا بماند سوز عالمساز تو/کیست زینب جز نی دمساز تو نی بزن بی بانک داوودِ فصیح/جُلجتا! دیگر نمی آید مسیح باید اینک عزم کوچ ایل کرد/ساز ها را کوک اسرافیل کرد
1394/08/01

یک نفر منتظر ماست

آسمان بار امانت به زمین داد ولی/پاره پاره بدنش تشنه به صحرا مانده آه ،از مردم کوفی که زیادند امروز/قرن ها حجت حق یکه وتنها مانده !.. یک نفر منتظر ماست ـ ببین می فهمی:/این طنین سخن کیست که برجا مانده؟!
1394/02/19

دل نستوه – یازینب ( شعری درباره حضرت زینب س )

ای شب طوفانی اندوه من/تو چه کردی با دل نستوه من؟ چشم­های سرکشت لبریز شرم/از کجا می­ آیی ای شبدیز گرم؟ یال­های آتشینت سوخته/اختر بخت مرا افروخته