حضرت عباس

02/09/1394

دانلود سخنرانی با موضوع یاوران مهدی – جلسه سوم

دانلود سخنرانی با موضوع یاوران مهدی - جلسه سوم
01/08/1394

یک نفر منتظر ماست

آسمان بار امانت به زمین داد ولی/پاره پاره بدنش تشنه به صحرا مانده آه ،از مردم کوفی که زیادند امروز/قرن ها حجت حق یکه وتنها مانده !.. یک نفر منتظر ماست ـ ببین می فهمی:/این طنین سخن کیست که برجا مانده؟!
05/04/1394

چشم زخم ( نظر اسلام درباره چشم زخم )

در این مقاله به چیستی چشم زخم از نگاه اسلامی و علمی و راه های محافظت از چشم زخم پرداخته شده است.
02/03/1394

دریاییِ تک سوار ( شعری در مدح حضرت عباس )

ای سید تاجــــدار، عباس/سرسلسله ی بهار،عباس آیینه ی"عرشُــهُ علیَ الماء":/دریاییِ تک سوار(!)، عباس ابروی تو بهترین قـــراءت/ازمکتب ذوالفقـــار، عباس