حضرت علی

1394/07/07

هوهوحیدر

هوهو تَنَنا ،حیدر به درآ/به درای صبا به صلای قمر هوهوحیدر تَنَنا حیدر ای شـــیر جهان ازبیشه ءجان/بازآ به میان با صد کَر وفَرّ هوهوحیدر تَنَنا حیدر به مجـال توشه زخیال تو مه/چون خیل شبح رفتم زنظر
1394/06/23

حضرت عروس ( شعری برای ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه ع )

اشعاری به مناسبت ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما
1394/02/19

ایلا! ایلا! ایلا … ! ( توسل پیامبران هندی به امام علی ع )

ایلا! ایلا! ایلا … ! ( توسل پیامبران هندی به امام علی ع ) مناجات پیامبران هندی وتوسلشان به حضرت مولا علی علیه السلام:* 1- “شری […]