حضرت محمد

1394/06/22

سه حدیث از امام محمد تقی ع

به وسیله "قلب ها " آهنگ خدای متعال کردن، بسیار نتیجه بخش تراز آن است که تنها ، تن ها را به زحمتِ اعمال افکنند. نعمت افزایی ، از سوی خداوند بریده نمی‏شود، تا آن هنگام که شکرگزاری از سوی بندگان بریده شود.
1394/02/26

جان جهان ( شعری درباره حضرت محمد ص )

ای مدنی خاتم و مکّی نگین/حلقه‌نشین تو زمان و زمین شاهد افلاک! سلامٌ علیک/سید لولاک! سلامٌ علیک ای پسر تاجوَر «بیت ایل»/ای زده رفرف به پر جبرئیل