ذکر مجرب

1394/03/28

پاسخ به سوال درباره ذکرهای مجرب

دوستانی که سوالاتی درمورد بهترین ذکرهای مجرب پرسیدند، درحدی که بررسی کردم برای رزق وسایرمهمات چیزی بهتر ازین ها ندیدم: