1396/10/08

جهان پس از ظهور – پایان دنیا

این نوشته در دو صفحه ی مختلف ارائه شده است. این دو صفحه از طریق دو سربرگ زیر ∨ در دسترس هستند. ..:: برای مشاهده ی این […]
1394/03/21

رجعت آیینه ها ( شعری برای شهید محمد مهدی روحانی )

بی تو با دنیای تنهایی خوشم/با امید اینکه می ­آیی خوشم ای شهید فجر، ای پیک حضور/باز خواهی گشت در عصر ظهور در زمان رجعت آیینه­ ها/یادمان کن، ای سفیر سینه ­ها