سپتامبر

20/02/1394

صدای پای صلیب ( شعری قبل از یازده سپتامبر )

(این غزل یک هفته پیش تراز واقعه ی یازده سپتامبر ـ بی خبرازهمه جا ـ سروده شد) شب است و ناله ی ناقوس مرگ می ­آید […]