شعر امام زمان

1394/03/12

قصیده‌ی عیّوق ( مناجات با امام زمان )

اهل غزل به بلبل وگل خو گرفته اند/من لاله زارِ دشتِ به خون گشته خوگرم چون لاله عیش من همه نذر شهادت است/کز آب، خون بسازم و بر تَرک سر برم هردم عقیق عهد تو را بوسه می زنم/جامی دگر نمی طلبد طبع کوثرم
1394/03/02

شعری در مدح امام حسین ع از محسن عرب خالقی

گرچه ازعشق فقط لطمه زدن رابلدیم/گرچه چندی است که بی روح تراز هرجسدیم گر چه در خوب ترین حالت مان نیز بدیم/جز در خانه ی ارباب دری را نزدیم روزگاری است که مارعیت این خانه شدیم/سجده شکربرآریم که دیوانه شدیم
1394/02/20

این داغ ها … ( غزلی در ارتباط با امام زمان عج )

ای غایب از نظر که تورا واگذاشتند/مانند جدتان تک وتنها گذاشتند یک جرعه معرفت به مقام امامِ خویش/آن ها نداشتند وَ این ها گذاشتند بیش از هزارسال چگونه« امام» را/در این بلای غیبت کبرا گذاشتند!؟