شعر برای ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه

1394/06/23

حضرت عروس ( شعری برای ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه ع )

اشعاری به مناسبت ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما