شعر برای امام رضا

21/07/1394

بیا هلال محرم … ( شعری برای محرم )

بیا هلال محرم دمید، گریه کنیم/به زیر بیرق شاه شـهید گریه کنیم بس است اینهمه یکسال، سیر خندیدیم/یکی دوماه بیا تا شدید گریه کنیم به داغ های خداوندگار غم، زینب /که گریه کردن او کس ندید گریه کنیم
01/06/1394

شرف الشمس (شعری برای میلاد امام رضا ع)

ای شرف الشمس ، نگینْ بوس تو/شمسِ شرف، حلقه زنِ طوس تو حسن تو بر سکّه ء خوبی محک/سوره ء یوسف به نگین تو حکّ شاهِ شمیسا نظران، یا رضا/مِهر مسیحا اثران، یا رضا