شعر درباره زینب

1394/02/19

دل نستوه – یازینب ( شعری درباره حضرت زینب س )

ای شب طوفانی اندوه من/تو چه کردی با دل نستوه من؟ چشم­های سرکشت لبریز شرم/از کجا می­ آیی ای شبدیز گرم؟ یال­های آتشینت سوخته/اختر بخت مرا افروخته