شعر درمورد ربنا

19/02/1394

کاسه ی ربنا … ( شعری درباره مناجات با خدا )

درد دل ما دوا ندارد/تقدیر خدا «چرا» ندارد ماییم و دلی که می­شناسی/درویش که ادعا ندارد فال دل و طالع جبین ­ام/بختیست که پادشا ندارد: