شعر در مورد سلام

1394/01/20

سلام

جای آنی که تلاطــــــــم بکنیم       می شود باز تفاهــــــــم بکنیم کوچه ها را همه جارو بکشـیم        آی همسایه! بیا «هو»بکشیم […]