شهید

25/05/1396

ما را ببخشید ای شهیدان خدایی

ما عشق را، ما عشق را باور نکردیم ما را صدا کردند و ما باور نکردیم   فریادها گل کرد و ما خاموشْ سنگان پژواک ها […]
21/03/1394

رجعت آیینه ها ( شعری برای شهید محمد مهدی روحانی )

بی تو با دنیای تنهایی خوشم/با امید اینکه می ­آیی خوشم ای شهید فجر، ای پیک حضور/باز خواهی گشت در عصر ظهور در زمان رجعت آیینه­ ها/یادمان کن، ای سفیر سینه ­ها