عاشقانه

1394/07/13

برای کوچک ( شعر عاشقانه )

تا آمدم من ،شعرهایش رانهان کرد/حتی خودش رانیزبی نام ونشان کرد «ظرف مرابشکست لیلی»راشنیدی؟/من نیستم مجنون ولیکن او گمان کرد
1394/03/02

دلم برای تو امشب بهانه می گیرد ( غزل )

غزل: دلم برای تو امشب برای تو امشب بهانه می‌گیرد دلم برای تو امشب بهانه می‌گیرد همیشه سینه ی عاشق شبانه می گیرد از آنچه در […]
1394/02/10

نشان عشق ازین صحرا مجویید

پریشانیِ زلفت جلوه­ گر شد دلم آشفته بود آشفته­ تر شد ببین، باد صبا هم آمد از راه! مگر از حال و فالم با خبر شد؟
1394/01/31

دلم گرفته ازین … ( غزل عاشقانه )

دلم گرفته از این روزگار...می فهمی؟/ازین زمانه ی بی اعتبار...می فهمی؟ چقدر کهنه شد این فصل های بی معنی/ببین تو چیزی ازین نوبهار می فهمی؟ خدا به داد دل ماغریبه ها برسد/تو هم که مثل خودم زارزار می فهمی!