1396/05/25

ما را ببخشید ای شهیدان خدایی

ما عشق را، ما عشق را باور نکردیم ما را صدا کردند و ما باور نکردیم   فریادها گل کرد و ما خاموشْ سنگان پژواک ها […]
1394/10/16

مجموعه سفرنامه عشق

  چرخ گردون را زموج عشق دان/گرنبودی عشق بفسردی جهان (جلال الدین )     سفرنامه عشق گزارش محدودیست از تجربه ی سه مرحله ای درمیدان عشق که […]