علوم غریبه

1397/04/18

سلطان ماورائی تمدن ها (سخنی پیرامون دعا)

بسم الله الرحمن الرحیم مطلب کوتاهی از اندیشنامه ی در حال انتشار « مهدویت راهبردی و تمدن سازی اسلام » اشاره: راز اصلی طلوع و تکوّن […]
1394/04/06

نیروهای کیهانی یا شیطانی (به بهانه ی پاسخ به نقد)

مقاله ی نیروهای کیهانی یا شیطانی در پاسخ به نقد یکی از مخاطبان وبلاگ آقای مهدی مشکات منتشر شده است.