ماه رجب

1395/01/20

تاملی در اسرار و عظمت ماه رجب

درنوشتارقبلی گفتیم: بهارسالکان الی الله، از ماه پرفیض رجب آغازمی شود؛ همچنین وعده دادیم که درخصوص این مطلب، نکات دیگری را هم عرض کنیم حال،یکی از نکات مهم را باتامل درهمان لقب معروف این ماه ،یعنی «اَصَبّ»،یادآورمی شویم؛البته کلیّت این مطلب را درهمان مقاله ی قبلی هم متذکرشدیم ولی دراینجا بادقت بیشتری بررسی خواهیم کرد.
1394/01/31

بهار سالکان ( مطلبی پیرامون فضیلت ماه رجب )

بهار سالکان ( مطلبی پیرامون فضیلت ماه رجب ) نگویمت که همه ســـــــــــاله می پرستی کن ســـــــــه ماه می خورو نُه ماه پارسا می باش پرسش […]