محمد مهدی روحانی

21/03/1394

رجعت آیینه ها ( شعری برای شهید محمد مهدی روحانی )

بی تو با دنیای تنهایی خوشم/با امید اینکه می ­آیی خوشم ای شهید فجر، ای پیک حضور/باز خواهی گشت در عصر ظهور در زمان رجعت آیینه­ ها/یادمان کن، ای سفیر سینه ­ها