نقد تفکر حزبی

31/06/1394

صدایی به کلفتی استکبار ( سخنی پیرامون امت اسلامی )

در این متن، به لزوم بازسازی گفتمان انقلاب اسلامی و امت اسلامی پرداخته شده است.