1394/03/12

قصیده‌ی عیّوق ( مناجات با امام زمان )

اهل غزل به بلبل وگل خو گرفته اند/من لاله زارِ دشتِ به خون گشته خوگرم چون لاله عیش من همه نذر شهادت است/کز آب، خون بسازم و بر تَرک سر برم هردم عقیق عهد تو را بوسه می زنم/جامی دگر نمی طلبد طبع کوثرم
1394/02/19

کاسه ی ربنا … ( شعری درباره مناجات با خدا )

درد دل ما دوا ندارد/تقدیر خدا «چرا» ندارد ماییم و دلی که می­شناسی/درویش که ادعا ندارد فال دل و طالع جبین ­ام/بختیست که پادشا ندارد: