هله! جام جهان دارم

1394/03/28

هله! جام جهان دارم

نه دل در خاک می ­پیچم نه پر در آسمان دارم/خدا را با که گویم من: نه این دارم نه آن دارم نه ساقی می ­برد هوشم نه مطرب می­ زند جوشم/نه رویی در گریبان و نه در گلشن فغان دارم برو ای ساروان کآخر در این صحرای بی­ آخر/منِ وحشی سرِ اُلفت نه با چابک رُوان دارم